Mąż blogerki z Warszawy opublikował zdjęcie wykonane tuż po porodzie. Wpis wywołał lawinę komentarzy

Na fanpage’u blo­ger­ki z Warszawy poja­wi­ło się zdję­cie wyko­na­ne tuż po poro­dzie. Fotografem, jak wyni­ka z tre­ści wpi­su, był jej mąż. Pod wpi­sem roz­po­czę­ła się gorą­ca dys­ku­sja na temat pry­wat­no­ści w sie­ci, któ­ra prze­nio­sła się nawet na gru­py bran­żo­we social media. Czy w dzi­siej­szych cza­sach publi­ko­wać powin­no się wszystko?
>

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.