Mazowieckie: Miażdżąca przewaga Andrzeja Dudy

Fot. PKW

Fot. PKW

Spośród 42 powia­tów w woj. Mazowieckim, zli­czo­no więk­szość gło­sów z 33 z nich. Nie ma regio­nu w któ­rym nie wygrał­by Andrzej Duda. Jego prze­wa­ga jest miaż­dżą­ca: 64,86 proc. wybor­ców odda­ło swój głos na kan­dy­da­ta Prawa i Sprawiedliwości. Na obec­nie urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta gło­so­wa­ło 35, 14 proc. mazowszan.

Frekwencja w regio­nie wynio­sła 55,62 proc. Wyniki z Warszawy pozna­my zapew­ne za kil­ka godzin. Do pół­no­cy mają być zna­ne wyni­ki z całej Polski.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.