Mazowieckie: Miażdżąca przewaga Andrzeja Dudy

Fot. PKW

Fot. PKW

Spośród 42 powiatów w woj. Mazowieckim, zlic­zono więk­szość głosów z 33 z nich. Nie ma regionu w którym nie wygrał­by Andrzej Duda. Jego przewa­ga jest miażdżą­ca: 64,86 proc. wybor­ców odd­ało swój głos na kandy­da­ta Prawa i Spraw­iedli­woś­ci. Na obec­nie urzę­du­jącego prezy­den­ta głosowało 35, 14 proc. mazowszan.

Frek­wenc­ja w region­ie wyniosła 55,62 proc. Wyni­ki z Warsza­wy poz­namy zapewne za kil­ka godzin. Do półno­cy mają być znane wyni­ki z całej Pol­s­ki.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.