Mieszkańcy Włoch znaleźli na przystanku dziwne stworzenie

Niedawno infor­mowal­iśmy o 1,5-metrowym wężu, który pełzał po Gocław­iu. Ter­az na przys­tanku ktoś porzu­cił inne stworze­nie. To wod­ny krab wełnis­toszczyp­cy.


Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejs­ka

W piątek ok. godz. 12.25 do straży miejskiej wpłynęło zgłosze­nie doty­czące kra­ba pozostaw­ionego na ław­ce przys­tanku auto­bu­sowego przy ul. Na Skra­ju. „Sko­ru­pi­ak miał ok. 8 cm i był w dobrej kondy­cji” – opowia­da st. inspek­tor Tomasz Szym­czak z Ekopa­trolu. Krab został przewieziony do her­petar­i­um w stołecznym ZOO.

Krab wełnis­toszczyp­cy to gatunek obcy i inwazyjny. Nat­u­ral­nie wys­tępu­je w Chi­nach. W sposób nieza­mier­zony dostał się na wody Bał­tyku poprzez trans­port mors­ki. Pod­czas masowej inwazji kra­by te zapeł­ni­a­ją pułap­ki na poław­iane ryby (np. węgorze) i raki, zatyka­ją przepław­ki dla ryb w zbiornikach zaporowych i urządzenia poboru wody w elek­trow­n­i­ach. Pon­ad­to wyp­iera rodz­ime gatun­ki dlat­ego też insty­tut PAN od lat ostrze­ga o potrze­bie kon­troli gatunku w Polsce.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.