Mistrz zmiany pasa w taksówce. Pokonał dwie ciągłe, pasy, przejście i ścieżkę rowerową [WIDEO]

Film trwa zaled­wie 6 sekund, ale pokazu­je dość dużo. Ten kierow­ca zda­je się pomylił pas. Zami­ast jed­nak skrę­cić na pra­wo i zawró­cić, prze­jechał lin­ie ciągła, 3 pasy, prze­jś­cie i ścieżkę rowerową.

Film pochodzi z samego cen­trum. Nagrany jest obok Dwor­ca Cen­tral­nego, naprze­ci­wko hotelu Mar­riott, a zare­je­strowany został w zeszła sobotę.

Jeżeli ktoś podliczył­by punk­ty karne dla kierow­cy nie jest wyk­luc­zone, że stracił­by pra­wo jazdy. Zachowanie tym bardzie dzi­wne, bo nagranie pochodzi z week­endu, kiedy nie było dużego ruchu. Nie było­by więc dużego prob­le­mu z zawracaniem.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.