Modlin Twierdza: Złodzieje okradli wodnych strażaków

W nocy z wtorku na środę (9÷10 maja) niez­nani spraw­cy wła­mali się do rem­izy Ochot­niczej Straży Pożarnej Ratown­ict­wo Wodne w Mod­lin­ie Twierdzy. Złodzieje ukradli sil­nik do łodzi ratunkowej oraz agre­gat prą­dotwór­czy i pom­pę szlam­ową. Polic­ja inten­sy­wnie poszuku­je spraw­ców kradzieży.

Skradziony sprzęt:

  • Sil­nik do łodzi Fun­Y­ack E115DSLAFG 05442992
  • Agre­gat Prą­dotwór­czy KRAFT WELE i3500 numer seryjny APA/666/2014
  • Pom­pa Szlam­owa Hon­da WT30X

Straża­cy postanow­ili nagłośnić sprawę w medi­ach ogólnopol­s­kich. Do Mod­li­na Twierdzy przy­jechali dzi­en­nikarze z ogólnopol­s­kich stacji telewiz­yjnych oraz prasy.

Spraw­ców poszuku­ją polic­jan­ci z Nowego Dworu Mazowieck­iego. Tech­nik zabez­pieczył pozostaw­ione na miejs­cu kradzieży śla­dy. W dzi­ała­ni­ach udzi­ał brał również pies tropią­cy. Bur­mistrz Jacek Kowal­s­ki poin­for­mował, że dołoży wszel­kich starań aby jak najszy­b­ciej jed­nos­t­ka pozyskała nowy sil­nik i mogła dalej dbać o bez­pieczeńst­wo na wodach mias­ta i powiatu.

źródło: http://wirtualnynowydwor.pl/modlin-twierdza-zlodzieje-okradli-wodnych-strazakow/
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.