Motocyklista potrącił pieszego. Gigantyczne korki w stronę Marek

Do zdarzenia doszło na skrzyżowa­niu alei Pił­sud­skiego i Rej­tana w Markach. Momen­tal­nie utworzył się ogrom­ny korek. Pier­wsze zdję­cia i infor­ma­c­je dostal­iśmy od naszej Czytel­nicz­ki Justyny Ch.
Przed 18 doszło do potrące­nia pieszego przez moto­cyk­listę. Polic­ja obec­na na miejs­cu wyjaś­nia przy­czyny i okolicznoś­ci tego zdarzenia. ZTM infor­mu­je, że w związku z zablokowanym prze­jaz­dem w Al. Pił­sud­skiego auto­busy linii 140, 240, 340, 738 kur­su­ją z pominię­ciem przys­tanku Rej­tana 01.

Są bard­zo duże utrud­nienia. Samo­chody sto­ją w kilkuk­ilo­metrowym korku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.