Na Pokornej powstał sklep w którym sprzedawane są produkty bez opakowania

Czy może być coś bardziej eko od sklepu z żywnoś­cią bez środ­ków chemicznych, kon­ser­wan­tów, bar­wników lub innych sztucznych i zmody­fikowanych gene­ty­cznie dodatków? Może. Sklep w którym dodatkowo to wszys­tko sprzeda­je się bez opakowa­nia. Właśnie taka jest idea sklepu „Nagie z Natu­ry”, który otwor­zono przy ul. Poko­rnej 2.


Fot. Nagie z Natury / Facebook

Fot. Nagie z Natu­ry / Face­book

Pudeł­ka moż­na dokupić na miejs­cu lub zabrać je z domu, jed­nak domyśl­nie całość utrzy­mana jest w kon­wencji „szwedzkiego stołu”. Wyglą­da to trochę, jak bazar w egzo­ty­cznych kra­jach, ale patrząc na ogól­ny wys­trój, chy­ba taki właśnie był zamysł.

„W naszym małym sklepie może­cie znaleźć praw­ie wszys­tko. Uważamy, że posi­adanie wielu marek oraz opakowań dla tego samego typu pro­duk­tów nie jest konieczne. Dlat­ego w NAGIE zna­jdziecie cer­ty­fikowane, w 100% eko­log­iczne pro­duk­ty na wagę, bez opakowań, zdjęć, marek czy kolorowych, sztucznych pudełek. Tutaj będziecie mogli poczuć zapach, dotknąć i zobaczyć pro­dukt w jego nat­u­ral­nej formie, ponieważ wierzymy, że żywność powin­na być zaprezen­towana w sposób najbardziej zbliżony do tego, jaki ofer­u­je nam natu­ra. Dlat­ego nasze pro­duk­ty są NAGIE. NAGIE Z NATURY.” – czy­tamy w opisie na stron­ie inter­ne­towej sklepu.

Fot. Nagie z Natury / Facebook

Fot. Nagie z Natu­ry / Face­book


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.