Na Targówku nad kanałem rosły sobie krzaki marihuany

Na Targówku moż­na znaleźć różne rzeczy. Na przykład wol­no ros­nące konopie indyjskie.


Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejs­ka

2 wrześ­nia Straż Miejs­ka dostała infor­ma­cję o tym mało typowym dla naszego kli­matu okazie flo­rysty­cznym. Przy uli­cy Samary­tan­ka, niedaleko mostku nad Kanałem Bród­nowskim, patrol zauważył zła­many krzew – po wypros­towa­niu okaza­ło się, że to już kawał rośliny: dwa metry wysokoś­ci, łody­ga o śred­ni­cy dwóch cen­tymetrów.
Roślinę pro­fi­lak­ty­cznie wycię­to, w okol­i­cy nie stwierd­zono podob­nych roślin – z tego wniosek, że Cannabis indi­ca ros­nące nad kanałem były samosiejką.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.