Nie będzie drogi dla rowerów na Łazienkowskim. Projekt w przygotowaniu?

DSC_0173

Por­tal zmienmy.to „Rowerowy Łazienkows­ki: Chce­my dro­gi dla row­erów na moś­cie Łazienkowskim” wysłał do ZDM zapy­tanie odnośnie dro­gi rowerowej na Moś­cie Łazienkowskim. Dostał odpowiedź, którą wysłał nam”

„W odpowiedzi na apel (…) Zarząd Dróg Miejs­kich z przykroś­cią infor­mu­je, że w chwili obec­nej nie jest możli­we wyko­nanie prac wykracza­ją­cych poza odt­worze­nie stanu pier­wot­nego. (…) Dos­tosowanie obiek­tu do potrzeb row­erzys­tów zostanie doko­nane w kole­jnym etapie, który jest w trak­cie przy­go­towa­nia.”

Brz­mi to co najm­niej dzi­wnie. Wiadomym jest, że ścież­ka miała być dodana dopiero po wybu­dowa­niu mostu i uzyska­niu prze­jezd­noś­ci. Czemu jed­nak plany są w trak­cie przy­go­towa­nia? Według mias­ta prace nad ścieżka­mi rowerowy­mi nastąpią już po odd­a­niu do użytku całoś­ci przeprawy, a więc najw­cześniej w listopadzie 2015 roku.Odpowiedz

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.