Nie masz pomysłu na prezent? Niedługo rusza Market Świąteczny

4 i 10 grud­nia w Kinotece Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki odbędzie się kole­j­na edy­c­ja Mar­ke­tu Świątecznego. 50 wys­taw­ców będzie ofer­owało towary, który Mikołaj może podłożyć pod choinką.


Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Już 4 i 10 grud­nia zaprasza­my na tegoroczne edy­c­je Mar­ke­tu Świątecznego, który odbędzie się w Kinotece w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki” – piszą orga­ni­za­torzy – „Wydarze­nie skierowane jest dla osób szuka­ją­cych wyjątkowych i ory­gi­nal­nych prezen­tów dla najbliższych. Na tar­gach pol­skie mar­ki z rzecza­mi na co dzień niedostęp­ny­mi w sklepach. 50 wys­taw­ców z rzecza­mi ide­al­ny­mi na prezen­ty pod choinkę!


  • pol­s­ki design, mniejsze i więk­sze dodat­ki do domu i mieszka­nia, kuch­ni, syp­i­al­ni czy salonu
  • jadalne prezen­ty od pol­s­kich lokalnych pro­du­cen­tów, miody, przetwory, słod­koś­ci.…
  • biżu­te­ria i dodat­ki od pol­s­kich pro­jek­tan­tów
  • zabaw­ki dla dzieci
  • książ­ki
  • niespodzian­ki

Ofer­ta typowo prezen­towa, zaprasza­my na świąteczne zakupy z dala od szu­mu dużych sklepów”.

Wstęp wol­ny.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.