Niezwykłe znalezisko na budowie metra. „Zachowane w całości kule z okresu powstania są rzadkością”

Rena­ta Kaznows­ka, wiceprezy­dent Warsza­wy podała, że na budowie drugiej linii metra znaleziono granat armat­ni z cza­sów… Pow­sta­nia Listopad­owego!
„A to znalezisko z budowy #metro2 na Woli, a konkret­nie z budowy komory kanal­iza­cyjnej na ul. Wol­skiej przy Płock­iej. Kula (a właś­ci­wie granat armat­ni) pochodzi z okre­su pow­sta­nia listopad­owego. Arche­olodzy z Państ­wowego Muzeum Arche­o­log­icznego, którzy nad­zoru­ją rozbu­dowę #IIlini­ame­tra, planu­ją wyko­rzys­tać ją na przy­go­towywanej przez muzeum wys­taw­ie. Zachowane w całoś­ci kule z okre­su pow­sta­nia są rzad­koś­cią. W tej chwili granat jest oczyszczany – prze­chodzi 6-tygod­niową kąpiel z ultra­dźwięka­mi” – poin­for­mowała Rena­ta Kaznows­ka, wiceprezy­dent Warsza­wy.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.