Niezwykły film obrazujący magiczną, przedwojenną Warszawę [WIDEO]

Unika­towy film. Przed­wo­jen­ne realia w obiek­ty­wie Zdzisława Marcinkowskiego, Hen­ryka Pod­dęb­skiego i Hugo Jaegera.

Zobaczymy Ogród Saski, Plac Dąbrowskiego, Saski, Napoleona, Teatral­ny, Trzech Krzyży, Zamkowy. Marsza­łkowska, Ale­je Jero­zolim­skie, Ale­je Ujaz­dowskie, Królewska, Wierzbowa, Szpi­tal­na, Zgo­da, Sienkiewicza. Wszys­tkie obrazy zostały opa­tr­zone stosownym komen­tarzem.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.