Nocna strona miasta. Zobacz, co dzieje się w Warszawie, kiedy śpisz [WIDEO]

Gdy mieszkań­cy stol­i­cy idą spać mias­to wchodzi w tryb noc­ny, także niezwyk­le potrzeb­ny dla jego życia i praw­idłowego funkcjonowa­nia. Zobacz­cie, co dzieje się w Warsza­w­ie, kiedy by idziemy spać

W odcinku ”Warsza­wa w nocy ” opowiadamy o tym, że gdy część mieszkańców Mias­ta śpi wów­czas w Warsza­w­ie dzieje się wiele. Napraw­iane są trakc­je tramwa­jowe, kon­ser­wowane insta­lac­je oświ­etle­niowe, wymieni­ane i szli­fowane są szyny w metrze, sprzą­tane jest metro i podziemia, myte są wiaty, trans­portowane są wielkie ele­men­ty budowanych kon­strukcji, a nawet tramwa­je. Mias­to musi dzi­ałać w ciągu nocy, żeby na rano być gotowe.”- czy­tamy w opisie fil­mu
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.