Nowa promocja w Rossmannie. Będzie walka o produkty?

Poprzed­nia pro­moc­ja w Ross­man­nie „-49 proc. na kos­me­ty­ki do mak­i­jażu” spotkała się z ogrom­nym zain­tere­sowaniem klien­tów. W niek­tórych sklepach obyło się bez ekscesów, a w innych była wal­ka o pro­duk­ty. Ter­az nad­chodzi kole­j­na pro­moc­ja.

Fot. Łukasz / Warsza­wa w Pigułce
Niek­tórzy Czytel­ni­cy pisali nam, że żad­nej wal­ki u nich nie było, a pro­duk­tów było bard­zo dużo, pod­czas, gdy inni narzekali na tłok i brak asorty­men­tu.

Ross­mann nie mógł narzekać na brak zain­tere­sowa­nia, gdyż ter­az pro­mocję pon­aw­ia. Tym razem jed­nak zami­ast kos­me­tyków do mak­i­jażu, będą kos­me­ty­ki do pielę­gnacji twarzy. Zasa­da będzie taka sama: za kre­my, toni­ki, masecz­ki, płyny mice­larne itd. zapłacimy nawet 49 proc. mniej. Pon­ad­to, kiedy weźmiemy trzy rożne pro­duk­ty do pielę­gnacji twarzy, naj­tańszy otrzy­ma gratis. Mało tego, jeżeli należymy do Klubu Ross­man­na, pro­moc­ja 2+1 zamieni się na 2+2, a więc dosta­je­my dwa pro­duk­ty za dar­mo.

Aby należeć do klubu wystar­czy ściągnąć aplikację na tele­fon i zare­je­strować się.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.