Nowa stacja kolejowa w Warszawie! Szybciej dojedziemy m.in do lotniska Chopina i „Mordoru”

Pol­skie Kole­je Państ­wowe poin­for­mowały o budowie nowej stacji kole­jowej: Warsza­wa Stalowa. Zostanie ona wybu­dowana niedaleko wiaduk­tu kole­jowego nad ul. Radzymińską. Sko­rzys­ta­ją głównie mieszkań­cy wschod­niej strony Wisły, ale nie tylko.

Fot. SKM

Dzię­ki stacji będzie moż­na szy­bko prze­dostać się na połud­niową stronę Warsza­wy np. do „Mor­doru” lub lot­niska Chopina – infor­mu­je radio Eska.
Dworzec ma być w pełni wyposażony, zostanie tez wybu­dowane prze­jś­cie podziemne. Koszt inwest­y­cji to 100 mil­ionów zł. Zostanie ukońc­zona w 2020 roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.