O 21:00 centrum miasta będzie zamknięte. Rolkarze przejadą drugi raz [MAPA]

Mapa NightSkating

„Tym razem Night­skat­ing Warsza­wa wchodzi w ryt­my dis­co, a w naszym klu­bie dis­co moż­na robić (praw­ie) wszys­tko. Koko Jum­bo i do przo­du, te kocie ruchy, te gesty ręka­mi, pokażmy że Pol­s­ki Rolka­rz ma dużo luzu! Star­tu­je­my jak zwyk­le w czwartek o 21:00 spod pom­ni­ka Koperni­ka na Krakowskim Przed­mieś­ciu.” – głosi komu­nikat z wydarzenia na Face­booku. Tym razem trasa wyniesie 21 km:

Krakowskie Przed­mieś­cie – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Towarowa – Kasprza­ka – Wol­s­ka – Połczyńs­ka – Pow­stańców Śląs­kich – Gór­czews­ka – Leszno – Okopowa – Dzi­ka – Al. Jana Pawła II – Al. Sol­i­darnoś­ci – Marsza­łkows­ka – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie

Night­skat­ing Warsza­wa to cykl noc­nych prze­jazdów na rolkach główny­mi uli­ca­mi mias­ta, który ma za zadanie pop­u­lary­zować rolkarst­wo oraz wrotkarst­wo jako sport dla wszys­t­kich nieza­leżnie do wieku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.