O 21:00 centrum miasta będzie zamknięte. Rolkarze przejadą drugi raz [MAPA]

Mapa NightSkating

„Tym razem Nightskating Warszawa wcho­dzi w ryt­my disco, a w naszym klu­bie disco moż­na robić (pra­wie) wszyst­ko. Koko Jumbo i do przo­du, te kocie ruchy, te gesty ręka­mi, pokaż­my że Polski Rolkarz ma dużo luzu! Startujemy jak zwy­kle w czwar­tek o 21:00 spod pomni­ka Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.” – gło­si komu­ni­kat z wyda­rze­nia na Facebooku. Tym razem tra­sa wynie­sie 21 km:

Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Towarowa – Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska – Leszno – Okopowa – Dzika – Al. Jana Pawła II – Al. Solidarności – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście

Nightskating Warszawa to cykl noc­nych prze­jaz­dów na rol­kach głów­ny­mi uli­ca­mi mia­sta, któ­ry ma za zada­nie popu­la­ry­zo­wać rol­kar­stwo oraz wrot­kar­stwo jako sport dla wszyst­kich nie­za­leż­nie do wieku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.