O 21:00 centrum miasta będzie zamknięte. Rolkarze przejadą drugi raz [MAPA]

Mapa NightSkating

„Tym razem Night­skat­ing Warsza­wa wchodzi w ryt­my dis­co, a w naszym klu­bie dis­co moż­na robić (praw­ie) wszys­tko. Koko Jum­bo i do przo­du, te kocie ruchy, te gesty rękami, pokażmy że Pol­ski Rolka­rz ma dużo luzu! Star­tu­je­my jak zwyk­le w czwartek o 21:00 spod pom­nika Kopernika na Krakowskim Przed­mieś­ciu.” – głosi komu­nikat z wydarzenia na Face­booku. Tym razem trasa wyniesie 21 km:

Krakowskie Przed­mieś­cie – Świę­tokrzyska – Marsza­łkowska – Al. Jero­zolim­skie – Towarowa – Kasprza­ka – Wol­ska – Połczyńska – Pow­stańców Śląs­kich – Gór­czewska – Leszno – Okopowa – Dzika – Al. Jana Pawła II – Al. Sol­i­darnoś­ci – Marsza­łkowska – Królewska – Krakowskie Przed­mieś­cie

Night­skat­ing Warsza­wa to cykl noc­ny­ch prze­jazdów na rolka­ch głównymi uli­cami mias­ta, który ma za zadanie pop­u­lary­zować rolkarst­wo oraz wrotkarst­wo jako sport dla wszys­t­kich nieza­leżnie do wieku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.