„Oblężenie Teatru Powszechnego”. Narodowcy planują ogólnopolski, wielki protest

Na fanpage’u Mediów Nar­o­dowych pojaw­ił się film będą­cy zwias­tunem wydarzenia pod Teatrem Powszech­nym. 27 maja o godz. 18.00 ma rozpocząć się wiel­ki, ogólnopol­s­ki protest.

„Od miesię­cy na deskach Teatru Powszech­nego mamy do czynienia z bluźnier­czą antysz­tuką, która obraża Świętą Wiarę Katolicką” – piszą orga­ni­za­torzy – Pisal­iśmy wnios­ki i proś­by, orga­ni­zowal­iśmy piki­ety i man­i­fes­tac­je, blokowal­iśmy wejś­cia. Nasze inic­jaty­wy nie przyniosły skutku. Katol­i­cy biorą sprawy w swo­je ręce. Dość ubliża­nia Chrys­tu­sowi, trak­tu­je­my swo­ją wiarę poważnie. Zaprasza­my wszys­tkie katolick­ie, patri­o­ty­czne i nar­o­dowe orga­ni­za­c­je, księży i każdego świeck­iego chrześ­ci­jan­i­na. Wystar­czy bier­ność dobrych, aby zło mogło zwyciężyć” – doda­ją orga­ni­za­torzy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.