Ogromne opóźnienia w kursowaniu pociągów. Niektóre przyjadą ponad 200 minut po czasie!

W związ­ku z burza­mi pocią­gi na wszyst­kich war­szaw­skich dwor­cach są opóź­nio­ne. Niektóre skła­dy przy­ja­dą nawet ponad 200 minut po pla­no­wa­nym czasie.

Fot. Pixabay

Na dwor­cach poda­wa­ne są komu­ni­ka­ty w związ­ku z opóź­nie­nia­mi na sta­cjach. Na dw. Centralnym opóź­nie­nia się­ga­ją nawet 250 minut! Jest to spo­wo­do­wa­ne burza­mi i zablo­ko­wa­ny­mi prze­jaz­da­mi pocią­gów. PKP zachę­ca do słu­cha­nia komu­ni­ka­tów o opóź­nie­niach na bieżąco.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.