Okradała groby przed świętami. Nie masz swojej wiązanki? Zgłoś to!

Dzię­ki czu­jnoś­ci świad­ka i szy­bkiemu dzi­ała­niu legionows­kich krymi­nal­nych na gorą­cym uczynku przestępst­wa została zatrzy­mana Urszu­la W. 59-lat­ka pode­jrzana jest o ogra­bi­an­ie nagrobków z kwiatów na legionowskim cmen­tarzu. Przy kobiecie zabez­piec­zono foliowy worek z wiązanka­mi.


Fot. KSP

Do legionowskiego dyżurnego wpłynęła infor­ma­c­ja, że po miejs­cowej nekropolii krę­ci się kobi­eta i coś paku­je do wor­ka. Kil­ka min­ut później na miejs­cu pojaw­ili się krymi­nal­ni.


Na ich oczach kobi­eta z jed­nego z nagrobków wyciągnęła sztuczne kwiaty z wiązan­ki, a z innego grobu zabrała cały buki­et z cię­ty­mi gałązka­mi drze­wa iglastego.

Polic­jan­ci od razu zatrzy­mali kobi­etę i zabez­pieczyli wypełniony­mi kwiata­mi worek foliowy, który mała przy sobie.

Urszu­la W. została osad­zona w pol­i­cyjnym aresz­cie. Badanie alko­matem wykaza­ło u niej 1,7 promi­la alko­holu. Kiedy wytrzeźwiała śled­czy z Legionowa przed­staw­ili kobiecie zarzut ogra­bi­a­nia miejsc pochówku. 59-lat­ka może trafić do więzienia nawet na 8 lat. O winie i karze zde­cy­du­je Sąd Rejonowy w Legionowie.

Polic­jan­ci proszą o zgłaszanie się do komendy osób, które w dniu 19 grud­nia br. na legionowskim cmen­tarzu stwierdz­iły brak kwiatów na grobach blis­kich.

Fot. KSP

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.