Orkan Barbara przechodzi przez Warszawę. 22 interwencje w stolicy. Uważajcie na siebie

Od wczo­raj wieje bard­zo sil­ny wia­tr. Przez wojew­ództ­wo mazowieck­ie prze­chodzi orkan Bar­bara. Poła­mane drze­wa, poprzewracane pło­ty, uszkod­zone samo­chody to najczęst­sze skutki sil­ne­go wia­tru.

Fot. Stały czytel­nik

Na Rondzie KEN – Płaskow­ick­iej pod blachą fal­istą zna­j­du­je się uszkod­zony Chrysler Voy­ager (m.in. rozbita szy­ba, uszkod­zony słu­pek A, maska itp. Blacha praw­dopodob­nie pochodzi z pob­liskiego bazarku. Infor­ma­cję i zdję­cie otrzy­mal­iśmy od nasze­go stałe­go czytel­nika.

Fot> Marek Piotr Borkowski. Rad­ny Pragi Połud­nie

Na uli­cy Gros­zow­ick­iej wia­tr pozry­wał kable.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.