Oszustwo „na policjanta” – rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA]

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą postępowanie doty­czące oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­nych spraw­ców tego przestępst­wa, którzy doprowadzili pokrzy­wd­zoną do nieko­rzyst­nego roz­porządza­nia swoim mie­niem na kwotę 25 000 zło­tych. Każdy, kto rozpoz­na­je te oso­by pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

fot.: Policja

fot.: Polic­ja

fot.: Policja

fot.: Polic­ja

fot.: Policja

fot.: Polic­ja

Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Na skutek tego przestępst­wa pokrzy­wd­zona straciła 25 000 zło­tych.

Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­nych spraw­ców tego przestępst­wa, kobi­etę i mężczyznę. Każdy, kto rozpoz­na­je te oso­by pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je, powołu­jąc się na numer sprawy KRP-PM-I-2812/15, moż­na przekazać tele­fonu­jąc pod numer 2260 383 92 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.