„Otwórz, Policja!” Wyważanie drzwi i granaty hukowe. Tak wyglądała akcja zatrzymania „Hossa” [WIDEO]

Polic­jan­ci z Zespołu Poszuki­wań Celowych Wydzi­ału Ochrony i Poszuki­wa­nia Osób Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Poz­na­niu wspól­nie z Polic­jan­ta­mi Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji zatrzy­mali w Warsza­w­ie poszuki­wanego lis­tem gończym 49-let­niego Arka­diusza Ł. ps. Hoss.

Polic­jan­ci z Zespołu Poszuki­wań Celowych Wydzi­ału Ochrony i Poszuki­wa­nia Osób Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Poz­na­niu nazy­wani „poz­nański­mi łow­ca­mi głów” i CBŚ Policji namierzyli Hos­sa. To wynik ciężkiej i żmud­nej pra­cy pol­s­kich polic­jan­tów. Warto przy­pom­nieć, że na początku lutego mężczyz­na ten był już zatrzy­many przez CBŚP w Warsza­w­ie, po praw­ie 2 lat­ach poszuki­wań. Wów­czas mężczyz­na usłyszał zarzu­ty popełnienia, w ramach zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej, oszustw metodą „na wnucz­ka” na łączną kwotę pon­ad 1,4 mln zło­tych.
Polic­jan­ci namierzyli Hos­sa w jed­nym z mieszkań na warsza­wskim Żoli­borzu. Nie pomogła mu zmi­ana wiz­erunku, ani prze­branie. Zatrzy­manie prze­biegło dynam­icznie, mężczyz­na był całkowicie zaskoc­zony i nie staw­iał oporu.

W najbliższym cza­sie trafi do Aresz­tu Śled­czego do dys­pozy­cji proku­ra­to­ra.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.