Pamiętacie mężczyznę, który udawał, że został trafiony racą? Internauci wiedzą kim jest

W spocie Plat­formy został przed­staw­iony mężczyz­na, który rzeko­mo upadł, kiedy to polic­ja miała użyć gazu. Prob­lem w tym, że polic­ja nie uży­wała gazu, dym pochodzi z racy, a mężczyz­na położył się, by przy­ciągnąć uwagę. Po tym, jak całość nagra­nia została upub­liczniona inter­nau­ci zaczęli go poszuki­wać.
Raca upa­da obok mężczyzny, który kładzie się i uda­je nieprzy­tom­nego. Po chwili pod­b­ie­ga­ją uczest­ni­cy man­i­fes­tacji, by sprawdz­ić czy nic mu nie jest. Potem mężczyz­na wsta­je i zaczy­na gdzieś dzwonić. Infor­ma­cję o iden­ty­fikacji mężczyzny podało TVP Info, które przekazu­je, że był to były pra­cown­ik TVP Kul­tura, który jest fil­moz­naw­cą i mężem dzi­en­nikar­ki z innego tytułu pra­sowego.

Nie wiado­mo czym miał służyć ten niecodzi­en­ny „wys­tęp”.

[AKTUALIZACJA] Mężczyz­na twierdzi, że to nie on. Wydał oświad­cze­nie w tej spraw­ie:

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.