Pantery śnieżne z nowym wybiegiem za ponad 2 mln zł

Zarząd Rozbu­dowy Mias­ta wybrał wykon­aw­cę nowego wybiegu dla pan­ter śnieżnych w stołecznym ZOO. Pra­ca­mi zajmie się ŁUNIBUD Spół­ka jaw­na Łuniews­ki, za cenę 2.374.305,64 zł brut­to.

Pantery śnieżne. Fot. Warszawskie ZOO / Facebook

Pan­tery śnieżne. Fot. Warsza­wskie ZOO / Face­book

W ramach prac wykon­aw­ca zobow­iązał się roze­brać ist­niejące klat­ki dla pan­ter z drew­ni­anym domkiem i betonowy­mi fun­da­men­ta­mi. Na jej miejs­cu pow­stanie nowa z dwoma wyb­ie­ga­mi zewnętrzny­mi wraz z zagospo­darowaniem terenu. Będzie on miał liczne usprawnienia m.in. ogrze­wanie, insta­lację wod­ną, kanal­iza­cję, wenty­lację i oczy­wiś­cie zieleń. Wszys­tko po to, by wybieg swym wyglą­dem przy­pom­i­nał nat­u­ralne warun­ki życia pan­ter.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.