Partia Kukiza drugą siłą w parlamencie. Za nią PO

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Fot. Paweł Kuk­iz / Face­book

Na zlece­nie „Newsweeka” Pra­cow­n­ia Esty­ma­tor przeprowadz­iła son­daż wybor­czy. Według niej, gdy­by wybo­ry odbyły się w tę niedzielę rząd utworzyłoby PiS z 36 proc. popar­ciem. Na drugim miejs­cu znalazłaby się par­tia Kuk­iza na którą głosowałoby 25 proc. Polaków. o 5 proc. mniej ma Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska.

W Sejmie zna­jdzie się jeszcze miejsce dla SLD – jedynej lewicowej par­tii na sce­nie poli­ty­cznej. Poniże progu wybor­czego są Nowoczesna.pl, czyli ruch wspier­any przez Leszka Bal­cerow­icza (4 proc.), PSL (4 proc.), KOR­WiN (2 proc.), Twój Ruch (1 proc.), Ruch Nar­o­dowy (1 proc.) i Kon­gres Nowej Praw­icy (0 proc.).

Badanie przeprowad­zono dla Newsweek Pol­ska w dni­ach 27 i 28 maja 2015 na ogólnopol­skiej, reprezen­taty­wnej pró­bie 1138 dorosły­ch osób metodą wspo­ma­gany­ch kom­put­erowo wywiadów tele­fon­iczny­ch CATI. W prezen­towany­ch wynikach uwzględ­niono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaką par­tię będą głosować.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.