Piękny teledysk do utworu „Warszawo Ma” nagrany przez licealistów [WIDEO]

Blisko 40 osób zaan­gażowało się w nagranie teledysku do utworu „Warsza­wo Ma” w nowym wyko­na­niu Fer­a­jny z Hoovera. Teledysk jest piękny i odd­a­je kli­mat Warsza­wy tam­ty­ch lat. Wykon­ali go… liceal­iś­ci z Liceum Fil­mowe­go w Warsza­w­ie!

Fot. Mateusz Wyszogrodzki / YouTube

Fot. Mateusz Wys­zogrodzki / YouTube

„W piątek, 3 lip­ca miała miejsce pre­miera nasze­go teledysku stwor­zone­go do utworu „Warsza­wo Ma” w wyko­na­niu grupy Fer­a­j­na z Hoovera. Fer­a­j­na jest grupą muzyków uliczny­ch, którzy wykonu­ją utwory o tem­atyce wojen­nej i patri­o­ty­cznej. Moż­na ich spotkać najczęś­ciej na skw­erze Hoovera w Warsza­w­ie. Do fil­mu wspól­nie wybral­iśmy utwór „Warsza­wo Ma”. Jej tek­st został napisany przez Lud­wika Starskiego do fil­mu „Zakazane piosenki” z 1946 r.” – czy­tamy w przesłanej do nas wiado­moś­ci.

https://www.youtube.com/watch?v=PbWtu5Sa_NE
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.