Pijany kierowca robi slalom na ulicach Warszawy [WIDEO]

Jeden z naszych Czytelników prze­słał nam inte­re­su­ją­cy film, któ­ry nakrę­cił dwa dni temu. Na nagra­niu widać, jak kie­row­ca przed nim jedzie zyg­za­kiem, nie­bez­piecz­nie i gwał­tow­nie zmie­nia­jąc pas, zagra­dza­jąc przy oka­zji dro­gę innym uczest­ni­kom ruchu. W pew­nym momen­cie kie­ru­ją­cy natra­fił na poli­cyj­ny patrol, któ­ry poin­for­mo­wał o nie­ty­po­wym zacho­wa­niu kierowcy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.