Plac Europejski z bezpłatnym lodowiskiem, iluminacją i jarmarkiem

W Mikoła­j­ki, 6 grud­nia o godz. 18, przestrzeń Placu Europe­jskiego rozbłyśnie kolora­mi świątecznych ilu­mi­nacji i neonów. Najwięk­szą atrakcją będzie dostęp­ne dla wszys­t­kich bezpłatne lodowisko przed War­saw Spire. Miłośników Warsza­wy na pewno ucieszy też nowa odsłona hasła „Kocham Warsza­wę” w postaci wielko­for­ma­towej insta­lacji świ­etl­nej w przestrzeni placu. 

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

W Mikoła­j­ki, 6 grud­nia o godz. 18, plac Europe­js­ki zamieni się w pięknie ilu­mi­nowaną, świąteczno-zimową scener­ię, stwor­zoną z myślą o mieszkań­cach Warsza­wy przez fir­mę Ghe­lam­co Poland – inwest­o­ra kom­plek­su War­saw Spire. Miłośni­cy świątecznej atmos­fery będą tu mogli akty­wnie spędz­ić czas w gronie przy­jaciół i rodziny. Będzie na nich czekać bezpłatne lodowisko i wypoży­czal­nia łyżew, a także świąteczne kramy z grzanym winem i przys­maka­mi. Mieszkań­cy i turyś­ci będą mogli stąd również rozesłać do najbliższych spec­jal­nie zapro­jek­towane na tę okazję świąteczne kart­ki.
Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ri­ały pra­sowe

Tuż po sąsiedzku lodowiska, w plen­erowej galerii Art Walk, dewelop­er wraz z fun­dacją Sztu­ka w Mieś­cie zaplanował wys­tawę. W jej przestrzeni zaprezen­towanych zostanie kilka­naś­cie neonów zapro­jek­towanych przez artys­tów i design­erów, a także frag­men­ty kul­towych neonów rozświ­et­la­ją­cych niegdyś ulice stol­i­cy.

Tego dnia fir­ma Ghe­lam­co zaplanowała jeszcze jed­ną świąteczną atrakcję z myślą o miłośnikach Warsza­wy. Odsłonięte zostanie pop­u­larne hasło „Kocham Warsza­wę” w nowej, niez­nanej dotąd formie – wielko­for­ma­towej insta­lacji świ­etl­nej naw­iązu­jącej do pokochanego przez warsza­w­iaków neonu z okre­su budowy War­saw Spire. Stanie ona przed lodowiskiem na placu Europe­jskim – tak, aby być jeszcze bliżej mieszkańców.

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ri­ały pra­sowe

Lodowisko na placu Europe­jskim będzie czynne codzi­en­nie od godz. 15.00 do 22.00 i będzie funkcjonować przez kole­jne 3 miesiące zimy. Ama­torzy świątecznych atrakcji z łat­woś­cią dojadą tu II lin­ią metra, a także każdym tramwa­jem i auto­busem prze­jeżdża­ją­cym przez ron­do Daszyńskiego.

Wydarze­nie na Face­booku: www.facebook.com/events/1829575210634045/

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ri­ały pra­sowe

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.