Płonie hałda śmieci przy ul. Ordona [ZDJĘCIA]

Na war­szaw­skiej Woli, przy ul. Ordona pło­nie duża hał­da śmie­ci. Dym widocz­ny jest z kil­ku kilo­me­trów. O spra­wie poin­for­mo­wa­ła nas Magda Szczyglewska, nasza czytelniczka.

Fot. Paweł Marchwiak

Fot. Paweł Marchwiak

Policja potwier­dza takie zgło­sze­nie, jed­nak ani poli­cja ani straż pożar­na nie poda­je wię­cej szcze­gó­łów. Nasz czy­tel­nik, Pan Paweł Marchwiak mówi z kolei, że dym jest już dużo mniej­szy niż kil­ka­na­ście minut temu. Znaczy to, że straż opa­no­wu­je pożar.

Fot. Magda Szczyglewska

Fot. Magda Szczyglewska

Fot. Magda Szczyglewska

Fot. Magda Szczyglewska

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.