Po naszej publikacji poszukiwany sam zgłosił się na policję

„Po pub­likacji komu­nikatu i zdję­cia oso­by, która mogła mieć związek z kradzieżą tore­b­ki w pubie na Moko­towie, poszuki­wany mężczyz­na sam zgłosił się na policję. Wczo­raj 29-latek usłyszał zarzu­ty kradzieży. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci” – infor­mu­je polic­ja.

Fot. KSP

Na prośbę funkcjonar­iuszy Warsza­wa w Pigułce jako jedy­na redakc­ja opub­likowała post o mężczyźnie, który mógł mieć związek z kradzieżą tore­b­ki z zawartoś­cią dwóch tele­fonów komórkowych oraz doku­men­tów. Do zdarzenia doszło 26 listopa­da ubiegłego roku w jed­nym z pub­ów na tere­nie Moko­towa a wiz­erunek oso­by zare­je­strowały kamery mon­i­toringu.
Po pub­likacji komu­nikatu 29-let­ni Daniel W. zgłosił się do moko­towskiej komendy. Wczo­raj z mężczyzną wykony­wane były czyn­noś­ci pro­ce­sowe. Pode­jrzane­mu przestaw­ione zostały zarzu­ty karne. Za czyn, którego się dop­uś­cił, grozi kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.