Podejrzany o oszustwa „na policjanta”. Rozpoznajecie go?

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą postępowanie doty­czące oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa, który doprowadz­ił pokrzy­wd­zoną do nieko­rzyst­nego roz­porządza­nia swoim mie­niem na kwotę 15.000 zło­tych.

Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Do pokrzy­wd­zonej zadz­wonił mężczyz­na poda­ją­cy się za kuri­era i zapy­tał o jej adres zamieszka­nia. Chwilę później do kobi­ety zadz­wonił inny mężczyz­na poda­ją­cy się za polic­jan­ta z komendy przy ul. Wilczej i poprosił o pomoc w zatrzy­ma­niu oszustów, którzy dzi­ała­ją w banku. Mężczyz­na wmówił kobiecie, że jej pieniądze są zagrożone.
Pokrzy­wd­zona zgodz­iła się na współpracę i na polece­nie rzekomego polic­jan­ta zapakowała w reklamówkę biżu­ter­ię, swo­ją kartę banko­ma­tową z pinem i przekaza­ła je w mieszka­niu mężczyźnie, który do niej przyszedł. Oszust poprosił pokrzy­wd­zoną żeby przez kil­ka dni nie infor­mowała niko­go o prowad­zonej „akcji”. Kiedy kobi­eta udała się do banku dowiedzi­ała się, że na jej kon­cie brak środ­ków, spraw­cy wypła­cili wszys­tkie jej pieniądze tj. 10.000 zł

Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa. Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je powołu­jąc się na numer sprawy KRP-PM-I-2644/16 moż­na przekazać dzwoniąc na numer 2260 383 92, albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.