Poderżnięto gardło matce i 1,5 rocznemu chłopcu. Policja zatrzymała podejrzanych w tej sprawie. Jeden mieszka pod Warszawą

Nowe ustal­e­nia policji w związku ze śmier­cią 30-let­niej mat­ki oraz jej pół­torarocznego dziec­ka w Radomiu. Jak dowiedzi­ał się „Fakt” zatrzy­mano dwóch pode­jrzanych: mieszkań­ca Legionowa oraz powiatu szy­dłowieck­iego.


Fot. Polic­ja


Żaden z mężczyzn nie jest spokrewniony z ofi­arą. Polic­ja podała wczo­raj, że ze wzglę­du na wczes­ny etap śledzt­wa, nie są udzielane żadne infor­ma­c­je w tej spraw­ie.

Jedyne infor­ma­c­je jakie udało się potwierdz­ić to, że do odkrycia ciał doszło ok. godz. 17.00. Policję zaw­iadomił ktoś z członków rodziny.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.