Polacy oszaleli na punkcie loterii paragonowej. Zarejestrowano już ponad 100 tys. transakcji!

Pamięta­cie szał jaki towarzyszył wprowadze­niu Pasz­portów Pol­satu? To było coś! Ter­az jed­nak, nad­chodzi inna, ogólnopol­s­ka lote­ria orga­ni­zowana w dodatku przez… Min­is­terst­wo Finan­sów. Pola­cy osza­leli na jej punkcie!

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Min­is­terst­wo Finan­sów na swoim twit­terze podało, że tylko w pier­wszej dobie zare­je­strowano już 25 000 paragonów. 2 październi­ka było ich już 100 000. Warsza­wa, jako najbardziej zalud­nione mias­to w Polsce, zare­je­strowała też zapewne najwięk­szą liczbę paragonów.

Aby wziąć udzi­ał w loterii, wystar­czy mieć ukońc­zone 18 lat i paragon fiskalny na min­i­mum 10 zł oraz zare­je­strować go na stron­ie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Do wygra­nia są Samo­chody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne lap­topy i ipady. Lote­ria jest częś­cią najnowszej akcji eduka­cyjnej Min­is­terst­wa Finan­sów, która zachę­ca Polaków do wydawa­nia i bra­nia paragonów fiskalnych oraz ma im uświadomić, jak dużą rolę pełnią w ucz­ci­wym obro­cie gospo­dar­czym.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.