Policja ostrzega przed utrudnieniami w weekend i podaje nr telefonu

W pią­tek, 26 lute­go uli­ca­mi mia­sta prze­je­dzie rowe­ro­wa Warszawska Masa Krytyczna, a w sobo­tę przej­dzie demon­stra­cja. Będą zmia­ny w ruchu dro­go­wym i kur­so­wa­niu komu­ni­ka­cji miejskiej.

Fot. KSP

Fot. KSP

Tradycyjnie ostat­ni pią­tek mie­sią­ca to prze­jazd Warszawskiej Masy Krytycznej. 26 lute­go, w godz. 18.00 – 22.00, rowe­rzy­ści prze­ja­dą nastę­pu­ją­cy­mi uli­ca­mi: pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, pl. Bankowy, gen. W. Andersa, M. Anielewicza, Smocza, Stawki, Okopowa, Powązkowska, Tatarska, J. Ostroroga, Obozowa, Księcia Janusza, Jana Olbrachta, Redutowa, Wolska, M. Kasprzaka, Prosta, Świętokrzyska, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy.

W sobo­tę, 27 lute­go, w godz. 13.00 – 18.00, na bło­niach Stadionu PGE Narodowego odbę­dzie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne a następ­nie prze­marsz. Możliwe są zmia­ny w ruchu i w kur­so­wa­niu komu­ni­ka­cji miej­skiej w al. Zielenieckiej, ron­dzie J. Waszyngtona, moście Józefa Poniatowskiego, Alejach Jerozolimskich, Marszałkowskiej, Królewskiej, pl. marsz. J. Piłsudskiego.

Specjalny numer poli­cyj­nej info­li­nii będzie dzia­łał w Komendzie Stołecznej Policji w sobo­tę od godz. 11:00. Warszawiacy mogą pod nim uzy­skać infor­ma­cje o bie­żą­cych utrud­nie­niach w ruchu dro­go­wym w związ­ku ze zgro­ma­dze­niem publicz­nym na tere­nie miasta.

INFOLINIA na tel. 22 603 80 38

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.