Policja szuka złodzieja. Rozpoznajesz te osobę? [ZDJĘCIE]

Polic­jan­ci ze Śród­mieś­cia prowadzą postępowanie doty­czące kradzieży skle­powej. Wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa zare­je­strowały kamery. Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny bądź oso­bisty z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału dochodzeniowo-śled­czego w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Wilczej 21.

fot. policja

fot. polic­ja
Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału dochodzeniowo-śled­czego prowadzą postępowanie w spraw­ie kradzieży trzech port­fe­li, o łącznej wartoś­ci około 1187 zło­tych, w jed­nym z warsza­ws­kich cen­trów hand­lowych.

Kamery zare­je­strowały wiz­erunek oso­by mogącej mieć związek z przestępst­wem.

Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi prowadzą­cy­mi sprawę w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Wilczej 21.

Infor­ma­c­je moż­na przekazać oso­biś­cie powołu­jąc się na sprawę KRP-D-V-4914/15 lub dzwoniąc na numer 2260 370 92, 2260 361 27, 2260 361 54 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.