Policja zatrzymała nożownika. „Miał ślady krwi na głowie”

W trak­cie awan­tu­ry, do której doszło w jed­nym z mieszkań przy ul. Inżynier­skiej, 22-latek zaatakował nożem swo­jego zna­jomego. Pokrzy­wd­zony z raną kłutą klat­ki pier­siowej trafił do szpi­ta­la. Śled­czy z Pra­gi Północ przed­staw­ili agresy­wne­mu spraw­cy zarzut uszkodzenia ciała. Za ten czyn grozi mu do 5 lat więzienia.

Fot. KSP

Fot. KSP

Radio­op­er­a­tor komendy stołecznej Policji, w godz­i­nach popołud­niowych, powiadomił północ­no­pras­kich funkcjonar­iuszy o awan­turze w jed­nym z mieszkań przy uli­cy Inżynier­skiej, w trak­cie której miało dojść do pch­nię­cia nożem.
Polic­jan­ci będąc niezwłocznie na miejs­cu zastali załogę pogo­towia, która udzielała pomo­cy medy­cznej pokrzy­wd­zone­mu. Mężczyz­na posi­adał ranę kłutą klat­ki pier­siowej. Polic­jan­ci zaczęli usta­lać, co tak naprawdę się wydarzyło. Pokrzy­wd­zony jed­nak składał nie­jasne wyjaśnienia i nie chci­ał podać rysopisu napast­ni­ka. W kon­sek­wencji 27-latek trafił do szpi­ta­la, gdzie pozostał na obserwacji. Jego życiu nie zagrażało niebez­pieczeńst­wo.

W mieszka­niu pojaw­ili się również dziel­ni­cowi, którzy o całym zdarze­niu dowiedzieli się drogą radiową. Funkcjonar­iusze rozpoczęli poszuki­wa­nia spraw­cy napaś­ci. Na klatce schodowej napotkali 22-let­niego Patry­ka W. Mężczyz­na był im doskonale znany. Dziel­ni­cowi zauważyli, że 22-latek ma śla­dy krwi na głowie. Aspi­ran­ci szczegółowo rozpy­tali Patry­ka W., w wyniku czego, przyz­nał się on do winy i ozna­jmił, że to on pch­nął nożem swo­jego zna­jomego. Polic­jan­ci dowiedzieli się, że pomiędzy Patrykiem W. a 27-latkiem doszło do kłót­ni, która prze­rodz­iła się w awan­turę. Pokrzy­wd­zony miał uderzyć 22-lat­ka w twarz. Ten w odpowiedzi, chwycił nóż i zadał cios zna­jomemu.

Polic­jan­ci z grupy dochodzeniowo-śled­czej, wezwani na miejsce, zabez­pieczyli wszys­tkie śla­dy. 22-let­ni Patryk W. trafił do komendy przy Jagiel­lońskiej, gdzie śled­czy przed­staw­ili mu zarzut uszkodzenia ciała. Agresy­wne­mu mężczyźnie grozi ter­az do pię­ciu lat więzienia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.