Policjanci szukają oszusta. Rozpoznajecie tego mężczyznę?

Policjanci z wydziału kryminalnego z Bemowa prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa metodą „na policjanta”. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę prezentowanego na portrecie pamięciowym, proszony jest o kontakt z policjantami z Bemowa przy ulicy Raginisa 4.

Fot. KSP

Fot. KSP

Policjanci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Na sku­tek tego prze­stęp­stwa pokrzyw­dzo­ny stra­cił 65.000 zło­tych. Każdy, kto roz­po­zna­je męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy uli­cy Raginisa 4, tel. dyżur­ne­go 22 60 32 580, albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: oficer.​prasowy.​krp4​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.