Półtora miesiąca bez pętli na Bemowie

14 mar­ca pęt­la tramwa­jowa Nowe Bemowo, z powodu zaplanowanych prac torowych, zostanie cza­sowo zamknię­ta. Tramwa­je wrócą na nią dopiero 30 kwiet­nia br. W cza­sie jej wyłączenia trasa linii 23 zostanie wydłużona. Lin­ie 24 i 35 będą zaś kur­sowały pros­to, bez wjaz­du na pętlę, zamieni­a­jąc się numera­mi.

Fot. Tramwaje Warszawskie

Fot. Tramwa­je Warsza­wskie

Na czym będzie pole­gała zami­ana numerów linii 24 i 35? Linia 24 jadąc z połud­nia ul. Pow­stańców Śląs­kich dojedzie do przys­tanku Nowe Bemowo. Zami­ast jed­nak wjechać na pętlę, na przys­tanku zmieni numer na 35 i pojedzie dalej pros­to al. Rey­mon­ta, Broniewskiego i nor­mal­ną trasą „trzy­dzi­est­ki piąt­ki” na Wyś­ci­gi. Linia 35 zaś dojedzie do przys­tanku Nowe Bemowo od półno­cy. Następ­nie zmieni numer i dalej jako linia 24 dojedzie do pętli Gocławek.
Z kolei trasa linii 23 zostanie wydłużona. Tramwa­je tej linii będą dojeżdżały al. Rey­mon­ta i ul. Broniewskiego do pętli Pias­ki.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.