Półtora miesiąca bez pętli na Bemowie

14 mar­ca pętla tram­wa­jo­wa Nowe Bemowo, z powo­du zapla­no­wa­nych prac toro­wych, zosta­nie cza­so­wo zamknię­ta. Tramwaje wró­cą na nią dopie­ro 30 kwiet­nia br. W cza­sie jej wyłą­cze­nia tra­sa linii 23 zosta­nie wydłu­żo­na. Linie 24 i 35 będą zaś kur­so­wa­ły pro­sto, bez wjaz­du na pętlę, zamie­nia­jąc się numerami.

Fot. Tramwaje Warszawskie

Fot. Tramwaje Warszawskie

Na czym będzie pole­ga­ła zamia­na nume­rów linii 24 i 35? Linia 24 jadąc z połu­dnia ul. Powstańców Śląskich doje­dzie do przy­stan­ku Nowe Bemowo. Zamiast jed­nak wje­chać na pętlę, na przy­stan­ku zmie­ni numer na 35 i poje­dzie dalej pro­sto al. Reymonta, Broniewskiego i nor­mal­ną tra­są „trzy­dziest­ki piąt­ki” na Wyścigi. Linia 35 zaś doje­dzie do przy­stan­ku Nowe Bemowo od pół­no­cy. Następnie zmie­ni numer i dalej jako linia 24 doje­dzie do pętli Gocławek.

Z kolei tra­sa linii 23 zosta­nie wydłu­żo­na. Tramwaje tej linii będą dojeż­dża­ły al. Reymonta i ul. Broniewskiego do pętli Piaski.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.