Ponad ćwierć mld zł. Tyle wynoszą długi warszawskich alimenciarzy

Z danych Kra­jowego Rejestru Sądowego wyni­ka, że warsza­w­ia­cy zale­ga­ją z ali­men­ta­mi na kwotę 266 mln zł. Dług dla całego Mazowsza to pon­ad mil­iard zło­tych.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Mazowieck­ie to najbardziej zadłużone wojew­ództ­wo jeżeli chodzi o ali­men­ty. Swoich zobow­iązań nie płaci 32 272 dłużników. W Warsza­w­ie jest ich dokład­nie 9 044.

Do reko­rdzisty im jed­nak daleko. Śred­nio zadłuże­nie w woj. mazowieckim wynosi bowiem 31 909 zł. 46-let­ni mieszkaniec Pod­karpa­cia do którego należy niech­lub­ny tytuł zale­ga aż 537 000 zł. Uchy­lanie się od płace­nia ali­men­tów to częs­to zwykła złośli­wość. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że to okradanie włas­nego dziec­ka, na które powinien łożyć zarówno ojciec, jak i mat­ka.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.