Popularne krople do nawilżania oczu wycofane z obrotu. „Nieodpowiednia ilość roztworu”

Warsza­wskie Zakłady Far­ma­ceu­ty­czne Pol­fa S.A. zawnioskowały do Głównego Inspek­toratu Far­ma­ceu­ty­cznego o wyco­fanie z obro­tu kro­pli naw­ilża­ją­cych oczy Stara­zolin.

Fot. Pix­abay / GIF

Z obro­tu mają być wyco­fane serie:
  • 2010915, data ważnoś­ci: 09.2017
  • 2010116, data ważnoś­ci: 01.2018

Powo­dem wyco­fa­nia z obro­tu ww. serii ma być brak lub nieod­powied­nia ilość rozt­woru w poje­dynczych ampułkach.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.