Poruszeni ludzie protestują pod ambasadą Egiptu „Nigdy więcej!”

Od godziny 12:00 pod Ambasadą Repub­li­ki Egip­skiej przy uli­cy Alza­ck­iej 18 w Warsza­w­ie odby­wa się protest po śmier­ci Mag­dale­ny Żuk w Egip­cie pod hasłem: „Nigdy Więcej!”. Na miejsce przyszły całe rodziny porus­zone zajś­ciem w Egip­cie. Tym­cza­sem warsza­wska agenc­ja detek­ty­wisty­cz­na podała wyni­ki śledzt­wa w tej spraw­ie [LINK].

„Nie dajmy zapom­nieć o ś.p. Magdzie Żuk, wyjdźmy na ulice Warsza­wy i pokażmy, że nie ma w nas zgody na to, co spotkało Magdę. Przyjdźmy w tę sobotę (13 maja) o 12:00 w samo połud­nie pod budynek Ambasady Egip­tu i zapalmy znicz. Pokażmy, że nasze dzi­ała­nia w sieci mają przełoże­nie na świat rzeczy­wisty, że te tysiące postów to real­ny głos wszys­t­kich oby­wa­teli. Wesprzyjmy w ten sposób Blis­kich Magdy i zaprotes­tu­jmy prze­ciw prze­mo­cy wobec kobi­et. Nie dajmy wygrać kłamst­wu!” – deklaru­ją orga­ni­za­torzy
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.