Poseł PO: Jeden z trzech króli? BELZEBUB! [WIDEO]

„Goś­ciem Poran­ka” na ante­nie TVP Info był dzisi­aj Akra­diusz Myr­cha. Adri­an Klaren­bach, prowadzą­cy pro­gram spy­tał posła PO czy pamię­ta imiona trzech króli. No i się zaczęło.


Pytanie miało być zapewne reto­ryczne, jed­nak odpowiedź będzie obiek­tem kpin i memów jeszcze przez dłu­gi czas. Otóż według posła do sta­jen­ki przy­byli Kacper, Mel­chior i… Belze­bub.
Przy­pom­ni­jmy, że Belze­bub, inaczej wład­ca much, to semi­ck­ie imię demona, który nazy­wany jest również anty­chrys­tem i utożsami­any z samym dia­błem. W demonologii chrześ­ci­jańskiej nato­mi­ast wys­tępu­je, jako strażni­ki bram piekiel­nych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.