Poszerzyli przejście do Bulwarów Wiślanych

Ratusz dostał dużo uwag do pro­jek­tu Bul­warów Wiślany­ch, jed­nak jed­nym punk­tem zajął się niezwłocznie. Najkrót­sze prze­jś­cie do nowych Bul­warów wiedzie od Cen­trum Nauki Kopernik. Nieste­ty chod­nik przy Wisłostradzie jest w tak wąski, że z trudem mieszczą się na nim piesi nie mówiąc już o rodz­i­cach z wózkami oraz wzmożonym ruchu rowerowym.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Na chod­niku koło Wisłostrady, szczegól­nie w week­end jest naprawdę tłoczno. Otworze­nie Bul­warów Wiślany­ch spotę­gowało ruch i zmniejszyło bez­pieczeńst­wo. Posz­erze­nie tego odcinka obiecy­wał już tydzień temu Jacek Woj­ciechow­icz na swoim pro­filu w jed­nym z por­tali społecznoś­ciowych. Dzisi­aj ratusz spełnił obiet­nice.

Na razie chod­nik to najkrót­szy sposób na dostanie się do Bul­warów Wiślany­ch. Krócej będzie oczy­wiś­cie po wybu­dowanie drugiego odcinka, jed­nak z powodu bankruct­wa wykon­aw­cy, ter­min jesień 2016 wyda­je się niere­al­ny.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.