Powietrze gorsze niż rano! Nie przebywajcie długo na zewnątrz

Niedawno ostrze­gal­iśmy przed złym stanem powi­etrza w Warsza­w­ie. Dane pochodz­iły z godziny 7:00 rano. Dane z 13:00 są jeszcze gorsze, a prze­cież nie ma jeszcze godzin szczy­tu.

Fot. Warszawa w Pigułce / Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Fot. Warsza­wa w Pigułce / Aplikac­ja Zanieczyszcze­nie Powi­etrza

„Widzieliś­cie co się dzieje na zewnątrz? Smog… Ciekawe co na to powie Ratusz? Pewnie powie, że to „mgła”. Tak nieste­ty to jest Londyńs­ka „mgła” czyli smog. Oczy­wiś­cie mieszkańców nikt nie infor­mu­je. Bo po co? Jeszcze zaczęli­by się doma­gać żeby Ratusz coś z tym zaczął robić” – pisze Warsza­ws­ki Alarm Smogowy, który mon­i­toru­je sytu­ację.
Co jest w powi­etrzu?

Najwięk­szym zagroże­niem są dwie cząstecz­ki. PM10 i PM2,5, czyli benzo(a)piren oraz dwut­lenek azo­tu (NO2). Obie są bard­zo groźne. Prowadzą do kas­zlu, trud­noś­ci z odd­y­chaniem, krąże­niem i sercem. Są też rakotwór­cze.

„PM10 i PM2,5 to bard­zo małe cząstecz­ki, dużo mniejsze od śred­ni­cy włosa. To wszelkiego rodza­ju drobin­ki, związ­ki siar­ki i azo­tu, drob­ny piasek. PM10 jest w stanie przeniknąć do płuc, a PM2,5 nawet dalej, do oskrze­lików płuc­nych i krwio­biegu. Dwut­lenek azo­tu zaś, jest zanieczyszcze­niem typowo warsza­wskim, ponieważ pochodzi ze spalin” – mówił w tam­tym roku w wypowiedzi dla PAP Tomasz Klech z Wojew­ódzkiego Inspek­toratu Ochrony Środowiska w Warsza­w­ie.

Fot. Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Fot. Aplikac­ja Zanieczyszcze­nie Powi­etrza

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.