Powstanie nowy meczet na Włochach

Por­tal natem­at opub­likował właśnie artykuł o planach stworzeni­ach islam­skiej mini-dziel­ni­cy na Włochach. Punk­tem cen­tral­nym, który ma to umożli­wić jest, według mieszkańców, nowy meczet. Okoliczne rodziny boją się, że niedłu­go ich okoli­ca zostanie podzielona.

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Fot. Wikipedia

Ośrodek Kul­tu­ry Muzuł­mańskiej. Fot. Wikipedia

Pod pety­cją, która wyraża sprze­ciw na postaw­ie­nie muzuł­mańskiej świą­tyni w tej okol­i­cy pod­pisało się już pon­ad 500 osób. Chris­t­ian Młynarek, rad­ny dziel­ni­cy w wypowiedzi dla natem­at powiedzi­ał, że meczet nie pasu­je nawet do otoczenia:

„Nowe Włochy to dziel­ni­ca wil­lowa, a muzuł­manie chcą zbu­dować tu meczet wyso­ki na 18 metrów. Pon­ad­to pro­jekt, który przed­staw­ili przewidu­je, że meczet zajął­by całą dzi­ałkę. To po pros­tu nie pasu­je do otoczenia”

Czy meczet pow­stanie? Wszys­tko zależy od dziel­ni­cy, ale także od tego, jak i kto dys­ponował będzie dzi­ałką, która zostanie przez­nac­zona pod budowę.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.