Pożar budynku przy Pereca. „Płonie szacht”

Przy ul. Pereca pło­nie roz­bie­ra­ny budy­nek. Jak mówi nam Michał Konopka, rzecz­nik pra­so­wy war­szaw­skiej Straży Pożarnej, pło­nie szacht (szyb). Czarny dym widzia­ny jest z kil­ku kilometrów.

Fot. Damian Świeczak

Straż pożar­na dopie­ro roz­po­czę­ła dzia­ła­nia. Będziemy wra­cać do tema­tu, kie­dy dowie­my się cze­goś więcej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.