Prezydent Andrzej Duda odznaczył weteranów wojennych. „Wzruszający gest prezydenta”

Prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył weter­anów wojen­nych. Wręcza­jąc odz­naczenia prezy­dent przy­pom­ni­ał, że niepodległość, tak jak i wol­ność, nie jest dana raz na zawsze. Najbardziej wzrusza­jące było zdaniem inter­nautów, odz­nacze­nie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki gen­er­ała bry­gady w stanie spoczynku Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”, pow­stań­ca warsza­wskiego i żołnierza Batal­ionu AK „Para­sol”.

Fot. Andrzej Duda

Fot. Andrzej Duda

Prezy­dent Andrzej Duda uklęknął bowiem przed gen­er­ałem, gdyż ten poruszał się na wózku. Jak komen­tu­ją inter­nau­ci, był to piękne gest i odd­anie sza­cunku pokole­niu, które wal­czyło za naszą wol­ność. Poniżej wkle­jamy tylko niek­tóre komen­tarze umieszc­zone pod trans­misją na Face­booku Andrze­ja Dudy:

  • Dla mnie szczegól­nym momentem było odz­nacze­nie Pana Gen­er­ała w stanie spoczynku, pow­stań­ca warsza­wskiego, człowieka niewąt­pli­wie schorowanego, który pod­jechał do Pana Prezy­den­ta na wózku inwalidzkim. Pan Prezy­dent by wręczyć odz­nacze­nie uklęknął przed Panem Gen­er­ałem by przyp­iąć mu order. To przyk­lęknię­cie jest w swej wymowie pełne poko­ry i sza­cunku nie tylko dla oso­by Pana Gen­er­ała i jego życia ale wobec wyda­je mi się wszys­t­kich tych, którzy dali ofi­arę swego życia dla Ojczyzny. Cześć Bohaterom!
  • To bylo piękne i wzruszające.…musiał Gen­er­ał czekać tyle lat na odz­nacze­nie i doczekał się-GRAT­U­LU­JĘ
  • Prezy­dent kleka­jac przed Gen­eralem wyrazil swoj naj­gleb­szy Sza­cunek. Wzrusza­ja­ca chwila.

„My Pola­cy, na przestrzeni setek lat naszej his­torii przekon­al­iśmy się, jak niepodległość jest waż­na, jak cza­sem łat­wo ją utracić, w skutek zap­a­trzenia i kierowa­nia się par­tyku­larny­mi intere­sa­mi zami­ast tym, co jest dobrem najwyższym – dobrem Ojczyzny, dobrem naszej wspól­no­ty, naszego nar­o­du, społeczeńst­wa” – mówił prezy­dent.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.