Prowokacja dziennikarza Wyborczej: ucharakteryzował się na czarnoskórego i poszedł na marsz. Zdjęcie obiegło sieć

Zdję­cie Fanpage’a „Codzi­en­nik Fem­i­nisty­czny” błyskaw­icznie obiegło sieć. Widać na nim dwóch mężczyzn wyzy­wa­ją­cych czarnoskórego. Jak donosi Pol­sat News, człowiekiem tym okazał się Jacek Hugo-Bad­er, pol­s­ki dzi­en­nikarz i repor­tażys­ta, związany z „Gazetą Wybor­czą”. 11 listopa­da ucharak­tery­zował się i dokon­ał prowokacji.


Dzi­en­nikarz chci­ał sprawdz­ić, jak zareagu­ją na niego uczest­ni­cy „Marszu Niepodległoś­ci”. Jak sam opisu­je spotkał się nie tylko z wyzwiska­mi, ale także z prze­mocą fizy­czną. Nieu­daną, bo w jego obronie stanęło dwóch rosłych mężczyzn. Jak przy­puszcza repor­tażys­ta byli to polic­jan­ci ubrani po cywilne­mu, wiedzieli bowiem, gdzie rozmieszc­zone są pat­role policji i tam właśnie go skierowali.
Zdję­cie wykon­ała Iwona Kaliszews­ka, a opub­likował „Codzi­en­nik Fem­i­nisty­czny”. Potem udostęp­niły go też inne por­tale. Tylko z tego jed­nego fanpage’a udostęp­niono go pon­ad 1800 razy. Wszyscy zas­tanaw­iali się kim jest mężczyz­na ze zdję­cia i czy rzeczy­wiś­cie kierowano pod jego adresem inwek­ty­wy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.