Przepiękne i unikatowe zdjęcia Warszawy z XIX wieku [ZDJĘCIA]

Nasz cykl z przed­wo­jen­nej Warsza­wy [LINK] cieszy się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Dosłown­ie zostal­iśmy zasy­pani miły­mi komen­tarza­mi. Prosi­cie o więcej zdjęć, a my kochamy ten tem­at, bo nasz por­tal na początku dzi­ałal­noś­ci pisał wyłącznie o zabytkach. Przed­wo­jen­ną Warsza­wę kochamy i bron­imy jej pozostałoś­ci. Chce­my by nasze mias­to było jak najpiękniejsze.


Ogród Sas­ki. Teatr let­ni

Koś­ciół sw. Trój­cy na Placu Krasińs­kich

Kolum­na Zyg­mun­ta 1885

Kolum­na Zyg­mun­ta 1885

Rynek Starego Mias­ta

Teatr na Wyspie w Łazienkach

Plac Teatral­ny z budynkiem Teatru Wielkiego lata 80te XIX wieku

Warsza lata 80te XIX wieku


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.