Przepiękny świąteczny utwór zespołu LemOn – z nimi przywitamy Nowy Rok na Narodowym [WIDEO]

Odliczacie dni i godzi­ny do Sylwestra? Kreacje wybra­ne? W tym roku na PGE Narodowym wystą­pi zespół LemOn, któ­re­go naj­now­szy utwór może­cie posłu­chać już teraz:

„Grudniowy” to dla nas szcze­gól­ny utwór. Kiedy pierw­szy raz wspól­nie go odsłu­cha­li­śmy w stu­diu, nasz bro­da­ty gita­rzy­sta Piotrek „Rubens” Rubik oznaj­mił zasko­czo­ny: „Panowie, to jest beatel­sow­ski numer! Kiedy to się wyda­rzy­ło?”. Mówiąc szcze­rze, to nie wie­my kie­dy i jak. Czasami coś dzie­je się samo, tak po pro­stu. I o tym jest ten numer… O tym, czy potra­fi­my tak po pro­stu dostrzec to, co w gło­wie się nie mie­ści. – czy­ta­my na ofi­cjal­nym kana­le zespołu

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.